Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Opis stanu dróg gminnych

Na naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 1 630 000,00 zł.
Koszty związane z naprawami i remontami wyniosły 1 517 800,00 zł.
Na zimowe utrzymanie dróg wykorzystano kwotę 112 200,00 zł.
Zakup 204 sztuk nowych prefabrykowanych płyt drogowych i ułożenie ich na odcinku ok. 300 mb gminnej drogi w Szwarunach.
 
Łączny koszt zadania to około 236 000,00 zł.
 
Droga w Szwarunach po remoncie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin