Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie

Inwestycja powstała na działce drogi wewnętrznej nr 391, zlokalizowanej na kolonii Dąbrowa. Oświetla drogę od zjazdu z drogi powiatowej w kierunku powstającej zabudowy jednorodzinnej.
 
Obejmowała wykonanie elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego o długości ok. 470 mb. z zabudową skrzynki pomiarowo-rozdzielczej na istniejącym przyłączu.
 
Wbudowanie 6 słupków o konstrukcji aluminiowej i oprawami typu LED i mocy 50W.
 
Koszt inwestycji – 58 568,92 zł.
 
Łączny koszt rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy – 229 856,31 zł.
W minionym roku wymieniono 734 sztuki opraw oświetleniowych w celu oszczędności energii oraz poprawy jakości oświetlenia dróg i ulic.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin