Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Oświetlenie drogowe w miejscowości Maszewy-Nuny

Zakres prac obejmował budowę elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia drogowego w Maszewach i Nunach o długości linii ok. 380 mb. Inwestycja składała się z 6 słupów o konstrukcji aluminiowej z oprawami typu LED o mocy 50W, skrzynki pomiarowo-rozdzielczej na nowo wybudowanym przyłączu.
 
Oświetlenie wykonano na działce drogi powiatowej, zlokalizowanej w zabudowie kolonii Maszewy.
 
Koszt inwestycji – 67 554,34 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin