Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Bartoszyce informuje, iż w dniach od 28.05.2024 r. do 30.08.2024 r. na terenie Gminy Bartoszyce przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Prace terenowe realizować będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.
 
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji na temat posiadanych wyrobów zawierających azbest, co można również zrealizować przez: https://eko-precyzja.eu/ankieta/
 
Dane kontaktowe do podmiotu realizującego spis to +48 512 110 314 i/lub biuro@eko-precyzja.eu
 
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na aktualizację bazy danych na temat istniejących wyrobów azbestowych na terenie Gminy Bartoszyce oraz umożliwi podjęcie działań mających na celu wsparcie mieszkańców w jego usunięciu do roku 2032.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin