Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Ogłoszenie

Terminarz polowań koła Leśnik Lidzbark Warmiński z najduje się w załączniku.

Załączniki

Ogłoszenie

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 29 listopada 2023 r. (środa)
na godz. 10.00
LXXVII sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach

Załączniki

Gminny Jarmark Świąteczny

Plakat

Komunikat

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowalnych w zakresie prawidłowego utrzymania budynków w załączniku.

Załączniki

Laureaci Konkursu Plastycznego "Pocztówka dla Niepodległej"

Z okazji Święta Niepodległości Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha ogłosił konkurs plastyczny "Pocztówka dla Niepodległej", w którym udział wzięło ponad 100 uczestników. Ta pokaźna liczba prac postawiła komisję konkursową przed nie lada wyzwaniem, ponieważ inwencję twórcze artystów były niezwykle interesujące.
 
W wyniku obrad ogłoszono lauretów w pięciu kategoriach. Oto oni:
 
Kategoria: PRZEDSZKOLE
Gabriela Poźniak - Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Franciszek Rychcik - Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach
Gabriela Lech - Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach
Kategoria: SP I-III
Karolina Pająk - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Maciej Piecewicz - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Wiktor Maranowski - Szkoła Podstawowa w Żydowie
Kategoria: SP IV-VI
Lena Olencka - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Lena Jabłonowska - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Jan Mazurowski - Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Kategoria: SP VII-VIII
Malwina Martul - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Magdalena Czyruk - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Patryk Czyżewski - Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Kategoria: Dorośli
Karolina Wiszniewska
Waldemar Saliński
Krzysztofa Stankiewicz
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom gminnych placówek oświatowych, rodzicom i opiekunom za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie dzieci do niepodległościowego konkursu. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia profilu Gminy Bartoszyce, bo już niebawem kolejne konkursy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Pocztówka dla Niepodległej

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości.
 
Święto obchodzone dla upamiętnienia odzyskania, po 123 latach zaborów, niepodległości przez Polskę. Uroczyste obchody 105 rocznicy wyzwolenia Polski odbyły się tym razem w Kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Bezledach. Wydarzenie rozpoczął program artystyczny przygotowany i zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach, którzy swoim przekazem przybliżyli losy Polski i czyny Polaków dążących do odzyskania niepodległości.
 
Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha w swoim przemówieniu, rozpoczynającym uroczystość, zaznaczył ważność Narodowego Święta Niepodległości oraz zachęcił do pielęgnowania i doceniania postaw szacunku i umiłowania własnej Ojczyzny.
 
Wydarzeniu towarzyszyła Kompania Honorowa 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Henryka Gosiewskiego oraz Poczty Sztandarowe służb mundurowych oraz Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach.
 
Obchody uroczystości swoją obecnością uświetnili przedstawiciele służb mundurowych i władz powiatowych, sołtysi i radni Gminy Bartoszyce, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni na tę okoliczność goście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Święto Niepodległości 23'

Koncert Zaduszkowy

Wspaniały wieczór pełen emocji i wzruszeń!
 
W miniony piątek 3.11 mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłym Koncercie Zaduszkowym w Domu Kultury Bezledach. Teatr Muzyczny Hals z Gdyni dostarczył nam niezapomnianych chwil.
 
Przeboje takich legendarnych zespołów jak Czerwone Gitary i Skaldowie zabrzmiały na scenie, ale w zupełnie nowych, biesiadnych i kabaretowych aranżacjach.
 
To był nostalgiczno-magiczny repertuar, który wprowadził nas w zadumę, ale jednocześnie rozbroił atmosferę i rozpromienił nasze serca.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Koncert Zaduszkowy

Uwaga na oszustów - Program "Czyste Powietrze"

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”
 
W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
 
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.
Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.
 
Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
 
Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.
Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.
Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.
 
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.
 
Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
 
Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!
 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami w załączniku.

Załączniki

Wydłużenie terminu składania wniosków

Załączniki

Turniej Niepodległościowo-Charytatywny Piłki Siatkowej

 
W załączniku do pobrania:
  1. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO - CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
  2. PLAKAT TURNIEJU

Załączniki

1 ... 4 5 6 7 8 ... 81

Lokalizacja
Facebook Page Plugin