Aktualności

Konkurs na Stoisko Dożynkowe

  • 03-08-2021
Zbliżające się Święto Plonów Gminy Bartoszyce w tym roku nabierze blasku i klimatu dzięki wielości konkursów ogłoszonych dla mieszkańców i organizacji z terenu Gminy Bartoszyce. Jednym z konkursów, który wpłynie na estetykę wydarzenia jest z pewnością konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO GASTRONIMICZNE”.
????????????????????????????????????
Do konkursu zaprasza Wójt Gminy Bartoszyce – organizator Święta Plonów Gminy Bartoszyce. Poprzez wsparcie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Gmina Bartoszyce może ufundować nagrody za udział w konkursie o łącznej wartości 2.500,00 zł. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.
REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO GARTRONOMICZNE”
WYSTAWIONE PODCZAS ŚWIĘTA PLONÓW GMINY BARTOSZYCE 2021
➡I. ORGANIZATORZY
Organizator konkursu: Wójt Gminy Bartoszyce,
Koordynator konkursu: Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.
➡II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Ocena konkursowa odbędzie się: 21 sierpnia 2021 r. w godz. 13:00-16:00 podczas Świata Plonów Gminy Bartoszyce na stadionie sportowym w Bezledach. Tego samego dnia na scenie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu o godz. 19.30
➡III.CEL KONKURSU:
Promocja kultury ludowej. Wymiana doświadczenia między ludowymi lokalnymi artystami. Podniesienie walorów estetycznych Święta Plonów Gminy Bartoszyce.
➡IV. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z terenu Gminy Bartoszyce, które wystawiły stoisko gastronomiczne podczas Święta Plonów Gminy Bartoszyce 2021.
➡V. WARUNKI KONKURSU:
1. Przygotowanie/dekoracja stoiska może zostać wykonana wyłącznie w dniu wydarzenia w godz. 7:00-11:00.
2. Dekoracji podlegają stoiska wystawione przez organizatora - drewniane domki posiadające zadaszenie, pomalowane na kolor biały.
3. Podczas dekoracji nie można ingerować w konstrukcję postawionego stoiska.
4. Do dekoracji można użyć elementów, zdobień wykonanych wcześniej.
5. W celu dekoracji stoiska można wykorzystać przestrzeń przed stoiskiem.
6. W konkursie biorą udział stoiska gastronomiczne, które zgłosiły swój udział w Święcie Plonów Gminy Bartoszyce, wypełniły kartę uczestnictwa (kartę uczestnictwa można przekazać w dniu konkursu, najpóźniej do godz. 12:00).
7. Konkurs adresowany jest wyłącznie dla organizacji z terenu Gminy Bartoszyce.
➡VI. OCENA PRAC:
Oceny stoisk dokona pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Każde stoisko zostanie ocenione wg. następujących kryteriów:
- pomysłowość,
- użycie płodów rolnych,
- nawiązanie do tradycji i kultury wsi,
- ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
➡VII. NAGRODY:
Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:
Za zajęcie I miejsca – bon o wartości 1.000 zł.
Za zajęcie II miejsca – bon o wartości 800 zł.
Za zajęcie III miejsca – bon o wartości 500 zł.
Dwa wyróżnienia – bon o wartości 200 zł.
➡VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3.Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na
stronie internetowej www.gmina-bartoszyce.pl
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
➡IX. KONTAKT
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu Centrum Kultury Gminy Bartoszyce – 89 761 57 65.
 
‼Link do pobrania regulaminu oraz karty zgłoszeń:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki