Aktualności

Ogłoszenie o zbiórce gabarytów i elektroodpadów

  • 21-09-2020
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w dniu 6 października 2020r. (wtorek)
od godziny 6:00 w sołectwach: Galiny, Gromki, Kinkajmy, Krawczyki, Łabędnik,
Maszewy, Minty, Osieka, Połęcze, Sokolica, Trutnowo, Węgoryty i Witki
oraz w dniu 7 października 2020r. (środa) od godziny 6:00 w sołectwach:
Barciszewo, Bąsze, Bezledy, Borki, Dąbrowa, Kiersity, Kiertyny Wielkie, Łojdy,
Nalikajmy, Rodnowo, Skitno, Spytajny, Szylina Wielka, Tapilkajmy, Tolko,
Wajsnory, Wirwilty, Wojciechy i Żydowo
odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (do 4 szt. opon
z jednej nieruchomości) od wszystkich właścicieli prywatnych posesji
(nie dotyczy podmiotów gospodarczych).
Nie będą odbierane zasobniki ciepła (np. bojlery bez grzałki), okna, grzejniki, płytki,
umywalki, sedesy, ceramika, odpady budowlane i rozbiórkowe, panele podłogowe,
lodówki i zamrażarki bez agregatów, pralki bez bębnów.
Odpady będą odbierane przez Konsorcjum „EKO-BARTKO”.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną
odebrane jedynie w przypadku zgłoszenia ich posiadania do sołtysa
w terminie do dnia 1 października 2020r.
Zgłoszone odpady należy wystawić przed posesję
w dniu 6 października 2020r. (wtorek) do godziny 6:00
(sołectwa wymienione jak wyżej)
oraz w dniu 7 października 2020r. (środa) do godziny 6:00
(sołectwa wymienione jak wyżej)
W przypadku dużej ilości odpadów w danym dniu/rejonie,
odpady zostaną odebrane w ciągu dwóch następnych dni.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją