Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Czyste powietrze

Porozumienie

Wójt Gminy Bartoszyce informuje o zawarciu porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. 
 
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
 
W celu pobrania wniosku należy założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie -> zakładka Czyste Powietrze ->Portal Beneficjenta. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu można pobrać wniosek i przejść do jego uzupełnienia.
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” można składać za pośrednictwem Urzędu Gminy w Bartoszycach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.  Przyjmowanie wniosków i dokonywanie ich wstępnej weryfikacji oraz przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a także podejmowanie wszelkich działań doradczych ułatwiających potencjalnym wnioskodawcom skorzystanie z Programu udzielać będzie pracownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, tel. 89 307 05 12, pokój nr 6. 
 
Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” znajdziecie Państwo na stronie internetowej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl zakładka CZYSTE POWIETRZE oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bartoszyce.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin