Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Informujemy, że z dniem 01.04.2020 rozpocznie się rekrutacja do przedszkola gminnego, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce na rok szkolny 2020/2021.
 
Rekrutacja
 
Terminy rekrutacji zostały określone w zarządzeniu Wójta Gminy Bartoszyce w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce (w załączeniu).
Wnioski będzie można pobrać bezpośrednio w placówce lub ewentualnie na jej stronie internetowej.
 
Kryteria
 
Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce określone zostały w uchwałach Rady Gminy Bartoszyce (w załączeniu).

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin