Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

Inwestycje Lokalne

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Kosach
Oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Kosach
Gminna Hala Sportowa w Bezledach
Otwarcie świetlicy w Kinkajmach 
Rekultywacja zbiornika wodnego w Wojciechach 
Budowa nowej nawierzchni i parkingów w Bezledach
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego:

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin