Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 23’ "Młodzież zapobiega pożarom" rozstrzygnięty

W środę 29 marca odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej DychaOrganizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszycach. W organizacji konkursu wsparli partnerzy: Gmina Bartoszyce i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
 
Celem turnieju jest rozpowszechnienie wiedzy wśród młodzieży szkolnej o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na wypadek powstania pożaru, obowiązujących przepisach przeciwpożarowych oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej.
 
W konkursie wzięło udział : 9 uczniów z klas 1-4 szkół podstawowych i 11 uczniów z klas 5-8 szkół podstawowych. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych. Po dokonaniu oceny testów i pisemnej dogrywce dla uczniów z jednakową liczbą punktów jury zakwalifikowało do etapu powiatowego niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:
 
I grupa wiekowa (klasy 1-4 szkół podstawowych):
 
Igor Kaplewski – Szkoła Podstawowa w Bezledach,
Kuba Bucik – Szkoła Podstawowa w Wojciechach,
Jan Bała - Szkoła Podstawowa w Żydowie.
 
II grupa wiekowa (klasy 5-8 szkół podstawowych):
 
Bartosz Kietliński - Szkoła Podstawowa w Wojciechach,
Magdalena Flis - Szkoła Podstawowa w Żydowie,
Paweł Borowy - Szkoła Podstawowa w Wojciechach.
 
Zwycięzcy etapu gminnego wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 26 kwietnia 2023 r. w Bisztynku. Na zakończenie wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Wójta Gminy Bartoszyce.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję, że zdobyta wiedza zwiększy świadomość młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: "Młodzież zapobiega pożarom"

ZGŁASZANIE ZWŁOK ZWIERZĄT MIĘSOŻERNYCH (LISY, JENOTY, BORSUKI, PSY KOTY)

Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach w związku z koniecznością potwierdzania statusu regionu wolnego od wścieklizny, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach zwraca się z prośbą o zgłaszanie miejsc znalezienia zwłok zwierząt mięsożernych, np. lisy, jenoty, borsuki, bądź psy, koty lub zwłok zwierząt mięsożernych padłych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych.
 
Wszelkie informacje należy przekazywać pod numerem telefonu (89) 764 24 71 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Wójt Gminy Bartoszyce na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach przypomina mieszkańcom Gminy Bartoszyce o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
 
Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.) psy powyżej 3 miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
 
Zgodnie z pozostałymi zapisami Ustawy szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.
 
Uchylanie się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie skutkuje nakładaniem kar grzywny przez odpowiednie organy.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha

Ankieta zachowań zdrowotnych, dotycząca higieny rąk.

Szanowni Państwo, mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego,
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie zaprasza Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety. Informacja uzyskana z analizy ankiet pomoże nam ocenić sytuację dotyczącą zachowań zdrowotnych, dotyczących higieny rąk oraz posiadanej wiedzy w tym zakresie. 

Ankieta skierowana jest do osób dorosłych. Składa się z 12 pytań zamkniętych. Jest to ankieta jednokrotnego wyboru. W każdym pytaniu należy zaznaczyć X przy wybranej przez Państwa odpowiedzi.

Ankieta jest aktywna do 5 maja 2023 r.
 
Link do ankiety: https://bit.ly/3TPIvDa

Załączniki

Kampania „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

O zagrożeniach dla zdrowia spowodowanych spalaniem odpadów w domowych paleniskach od lat mówi się bardzo dużo, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Przypomina o tym również Fundacja PlasticsEurope Polska w swojej kampanii informacyjnej „Plastik nie do pieca, piec nie do plastików”, w której dodatkowo zwraca uwagę na inny, mniej oczywisty argument przemawiającym za tym, by zamiast spalać odpady tworzyw sztucznych, poprawnie je segregować.
 
– Odpady tworzyw są zbyt cenne, by je marnować. To wartościowy surowiec do recyklingu, a przed nami wyznaczone wysokie cele recyklingu opakowań tworzyw sztucznych i zawartości recyklatu w nowych wyrobach, o których mówi się w najnowszych propozycjach legislacyjnych. W obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce każdy płaci za odbiór odpadów, spalanie śmieci nie zmniejszy wydatków gospodarstwa domowego, przynosi natomiast negatywne skutki zdrowotne. Nagłaśniamy te przekazy już od wielu lat, ponieważ mamy świadomość, jak ważna dla zmiany nawyków jest długoterminowa edukacja – mówi dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska.
 
Odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling mechaniczny i chemiczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób realizowana jest podstawowa zasada zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystanie zasobów. W Polsce, mimo zmian w prawodawstwie obowiązujących już od  blisko dekady, postęp w zagospodarowaniu odpadów jest zdecydowanie zbyt powolny. Według danych GUS w roku 2021 zebrano u nas ok. 13,7 mln ton odpadów komunalnych, z czego z gospodarstw domowych ok. 11,7 mln ton. Na jednego mieszkańca przypadało średnio 360 kg zebranych odpadów komunalnych, czyli wzrost o 16 kg w porównaniu z 2020 rokiem. W ocenie ekspertów branży odpadowej ilość wytwarzanych odpadów komunalnych jest jednak o kilka milionów ton wyższa niż dane podawane przez GUS. Brakujące ilości to śmieci porzucone w środowisku zarówno przez mieszkańców, jak i nieuczciwych przedsiębiorców, ale też niestety odpady spalane w gospodarstwach domowych.
 
Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Oznacza to, że mamy najwięcej dni w roku z przekroczeniami poziomów zawartości pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu – najważniejszych czynników mających szkodliwy wpływ na układ oddechowy.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.  Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko! https://plasticseurope.org/pl/2022/12/14/dlaczego-zamiast-spalac-lepiej-segregowac-odpady/

Załączniki

„Aktywni Błękitni” nad jeziorkiem Mleczarskim w Bartoszycach

28 marca 2023 r. w ramach programu „Aktywni błękitni” uczniowie Szkół Podstawowych wzięli udział w ogólnopolskich działaniach edukacyjnych zorganizowanych przez Wody Polskie.
 
“Aktywni Błękitni” to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a od roku 2022 także Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej.
 
Przedstawiciele Straży Pożarnej opowiedzieli uczniom, w jaki sposób wybrać bezpieczne miejsce do letniej rekreacji nad wodą, jak pomóc tonącym, jak udzielać im pierwszej pomocy oraz jak prawidłowo wezwać odpowiednie służby. Strażacy pokazali też sprzęt ratowniczy i zaprezentowali, jak wygląda przykładowa akcja ratownicza na wodzie.
 
Policjanci oczywiście omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem nad wodą oraz promocja proekologicznego zachowania i korzystania z zasobów wodnych wśród dzieci i młodzieży. Oprócz rozmów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, przewodnik psa służbowego zaprezentował umiejętności swojego czworonożnego partnera. Dzieci mogły zobaczyć jak pies reaguje na komendy wydawane przez policjanta, a nawet wykonuje jego polecenia bez komendy głosowej, przekazane jedynie za pomocą gestów. Policjant wyjaśnił dzieciom na czym polega tresura psów służbowych oraz jaką rolę odgrywa systematyczne szkolenie umiejętności psa w budowaniu więzi między przewodnikiem i zwierzęciem.
 
Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha zadeklarował, że i gminne szkoły również przystąpią do programu „Aktywni Błękitni”. Obecnie przygotowują się do uzyskania Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Wodzie dwie gminne Szkoły Podstawowe. Wójt zachęca nauczycieli do zgłaszania swoich szkół do programu „Aktywni Błękitni”, ponieważ temat wody jest bardzo wszechstronny i wszechobecny w naszym życiu. Uczniowie są naszą przyszłością, a dzięki temu programowi mogą dowiedzieć się ważnych, pasjonujących i praktycznych rzeczy o wyzwaniach stawianych przez współczesny świat i zmiany klimatu, a także w ciekawy i angażujący sposób mogliby spędzić czas.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Aktywni Błękitni

Teatr "Na Przekór" - Sztuka "Zaginiona"

„Forma to jest coś, co wymyślamy i traktujemy jako sygnał dla innych. W aktorstwie, tak jak w malarstwie czy w muzyce, jest ona sposobem porozumiewania się. Wkłada się w nią ducha”. Tak o aktorstwie, wiele lat temu, powiedział wybitny polski aktor Janusz Gajos.
Aktorzy Teatr amatorski Na Przekór z Biskupca pokazali jak aktualne i autentyczne są wypowiedziane przez artystę słowa.
 
Przedstawienie teatralne ZAGINIONA, które odbyło się 27 marca w Domu Kultury w Bezledach, pozwoliło dotknąć, tłumnie zebranej tego dnia widowni, tematu dotyczącego codzienności i życiowych losów współczesnej kobiety. Żywa reakcja publiczności pokazała, że stworzona przez artystów forma pozwoliła nawiązać, niewidzialną gołym okiem, nić porozumienia, o czym świadczyły szczerze podarowane artystom, owacje na stojąco.
 
Minione wydarzenie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru utwierdziło tylko w przekonaniu, że teatr i tym samym obcowanie z kulturą stanowią potężną wartość dodaną dla rozwoju osobistego każdego człowieka.
 
Dziękujemy za tak liczne przybycie i mamy nadzieję, że to był KULTURAlnie spędzony wieczór.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Zaginona

Informacja Wójta Gminy Bartoszyce

Wójt Gminy Bartoszyce jako organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że w dniach 6, 7 i 11 kwietnia 2023 r., w związku z przerwą świąteczną w szkołach, na wszystkich liniach komunikacyjnych gminnej komunikacji publicznej realizowane będą rozkłady jazdy autobusów jak w sobotę.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
Andrzej Dycha

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce

Ogłoszenia Wójta Gminy Bartoszyce w sprawie przyznania wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Bartoszyce, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz ekologi i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego na rok 2023

Załączniki

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni” Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!
 
Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.
 
Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjny, niedzielny obiad z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem, oraz tradycjami z nim związanymi.
 
Zachęcamy do udziału w czterech kategoriach konkursowych:
 
Wybory Miss Wdzięku
to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku. W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój, w którym kandydatki pojawiłyby się na niedzielnym obiedzie. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
 
Konkurs Kulinarny
podczas którego Koła mają za zadanie przygotować dwudaniowy, niedzielny obiad, w skład którego wchodzi zupa z makaronem oraz drugie, dowolnie wybrane danie. Koła mogą przygotować tradycyjne, regionalne dania
 
Konkurs Artystyczny
to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! Zgłoszenia powinny nawiązywać do regionalnych tradycji niedzielnego obiadu: tańce, przyśpiewki, własnoręcznie szyte obrusy lub inne rękodzieło. Wszystkie chwyty dozwolone!
 
Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie:
 
Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:
 
I etap konkursu – Eliminacje Wstępne
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Koła ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.
 
II etap konkursu – Półfinały Wojewódzkie
Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału. Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów
w każdej kategorii to 3 000 zł.
 
III etap konkursu – Finał
Finał Festiwalu odbędzie się 30 września 2023 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. 
Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich 
w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł.
Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie w telewizji.
 
Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 31 marca br. 
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni 
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni
 
1 2 3 4 5 6 ... 63

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin