Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Dożynki Parafialne w Wojciechach

W minioną niedzielę, 17 września 2023 r., Wójt Gminy Bartoszyce, Pan Andrzej Dycha, wziął udział w Dożynkach Parafialnych w Wojciechach. To niezapomniane wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości z okolicy.

Po pięknej Mszy Świętej, uczestnicy przeszli w orszaku dożynkowym do miejsca, gdzie czekał poczęstunek przygotowany przez mieszkańców parafii. Ksiądz Proboszcz Adrian Bienasz i Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha, niosąc chleb jako symbol życia, pomyślności i dostatku, szli na czele orszaku, w towarzystwie OSP Wojciechy, zespołu ludowego Wojcieszanie, sołtysa Pana Andrzeja Wierzbickiego z Wojciech i uczestników mszy.

Po dotarciu na miejsce, Wójt wygłosił krótką przemowę i podzielił chleb między licznie zgromadzonych mieszkańców Wojciech i okolic. Wszyscy mogli cieszyć się dożynkowym obiadem przy akompaniamencie Zespołu Ludowego Wojcieszanie, który uświetnił tę wyjątkową chwilę swoją muzyką.

Dożynki Parafialne w Wojciechach to nie tylko czas świętowania, ale także wyraz wspólnoty i troski o tradycje. To czas radości, jedności i dzielenia się, podkreślając znaczenie rolnictwa i plonów ziemi w naszym codziennym życiu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Dożynki Parafialne

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin