Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Kromarkach

W dniu 26-11-2022 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Kromarkach po remoncie i wymianie okrycia dachowego. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha oraz mieszkańcy Kromarek. Podczas uroczystości wystąpił zespół wokalny "To My", który na tę okoliczność przygotował specjalną piosenkę. Nie mogło oczywiście zabraknąć tortu oraz poczęstunku przygotowanego przez KGW z Kromarek. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Kromarek zadbają, aby ta placówka tętniła życiem.
 
„Przebudowa pomieszczeń wraz z wymianą pokrycia dachowego i termomodernizacją lokalu świetlicy w Kromarkach” została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie: 99 030,00 zł
 
 

 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin