Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Bezpłatne webinarium informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje i inne formy wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej”.
 
Termin i miejsce spotkania:
Termin: 11.08.2022 r. w godzinach  10:00 – 10:50
Miejsce: Platforma on-line
Dla kogo:
Webinarium skierowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat różnych źródeł wspomagających zakładanie działalności gospodarczej. Omówione zostanie wsparcie dotacyjne udzielane w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz instrument zwrotny w postaci pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania pod tekstem) na adres: http://lpielblag@warmia.mazury.pl do 10.08.2022 r. (do godz. 12.00) i otrzymanie potwierdzenia mejlowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia tj. 11.08.2022 r.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.
 
Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16                            

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin