Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konkurs wspomnień Warmińsko-Mazurska Wieś w opowiadaniach mieszkańców organizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Przypomnamy o trwającym od stycznia br. konkursie wspomnień organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”. Celem konkursu jest zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi.
 
Pragniemy, aby przedsięwzięcie przyczyniło się do ocalenia od zapomnienia działań, czynów, postaw i zwyczajów ludzi, których ślady pozostają w ludzkiej pamięci. Należy je utrwalić i przekazać, by przetrwały w nas jak najdłużej.
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie tworzenia materialnych świadectw o życiu ludzi z warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. 
 
W załączeniu regulamin wraz z załącznikami i ogłoszenie o konkursie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin