Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Koncert Zaduszkowy

Wspaniały wieczór pełen emocji i wzruszeń!
 
W miniony piątek 3.11 mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłym Koncercie Zaduszkowym w Domu Kultury Bezledach. Teatr Muzyczny Hals z Gdyni dostarczył nam niezapomnianych chwil.
 
Przeboje takich legendarnych zespołów jak Czerwone Gitary i Skaldowie zabrzmiały na scenie, ale w zupełnie nowych, biesiadnych i kabaretowych aranżacjach.
 
To był nostalgiczno-magiczny repertuar, który wprowadził nas w zadumę, ale jednocześnie rozbroił atmosferę i rozpromienił nasze serca.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Koncert Zaduszkowy

Uwaga na oszustów - Program "Czyste Powietrze"

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”
 
W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
 
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.
Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.
 
Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
 
Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.
Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.
Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.
 
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.
 
Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
 
Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!
 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami w załączniku.

Załączniki

Wydłużenie terminu składania wniosków

Załączniki

Turniej Niepodległościowo-Charytatywny Piłki Siatkowej

 
W załączniku do pobrania:
  1. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO - CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
  2. PLAKAT TURNIEJU

Załączniki

Ogłoszenie

W dniu dzisiejszym tj. 31.10. 2023 r. Urząd czynny jest do godz. 13.00

Obwieszczenie

Obwieszczenie 
Wójta Gminy Bartoszyce
 
z dnia 31 października 2023 r.
 
o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Bąsze
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa
sołectwa Bąsze.
 
Pełna treść OBWIESZCZENIA w załączniku.

Załączniki

Dzień Kobiet Wiejskich w Wojciechach - Świętowanie i integracja w odremontowanym Domu Kultury

W ostatnią sobotę 28 października 2023 Wojciechy gościły wyjątkowe wydarzenie - Dzień Kobiet Wiejskich, które odbyło się w pełnym blasku i radości nowo odremontowanym Domu Kultury z Filią Biblioteki.
 
Zaproszenie pań z Gminy Bartoszyce spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, a na uroczystości nie zabrakło samego Wójta Gminy Bartoszyce, który nie szczędził słów uznania i wdzięczności zebranym w sali widowiskowej paniom.
 
Tort, przygotowany specjalnie na tę okoliczność, był symbolicznym podarunkiem i podziękowaniem za trud wkładany każdego dnia w pracę w gospodarstwach, podtrzymywanie tradycji i działania na rzecz lokalnej społeczności. Pierwszego cięcia tortu dokonał sam Wójt, by potem Panie z uśmiechem na twarzach mogły dokończyć tę słodką ceremonię.
 
Z domu kultury wydobywały się melodyjne dźwięki muzyki, która wprawiła wszystkich uczestników w wir tańca i zabawy. Wszystkie Panie zachwycały tanecznymi umiejętnościami, włączając w nie jednocześnie Wójta naszej gminy, który z przyjemnością dołączał do zabaw na parkiecie wojciechowskiego domu kultury.
 
Dzień Kobiet Wiejskich w Wojciechach zaliczamy do udanych. Cieszymy się, że to spotkanie wypełniło serca uśmiechem i radością, a integracja społeczności wiejskich, wzbogacona o odnowiony Dom Kultury, stanowiła doskonały powód do świętowania. To kolejny przykład na to, że inwestycje w infrastrukturę kulturalną niosą za sobą wiele korzyści, dają dostępność kulturze, a ta pozwala rozwijać się lokalnej społeczności i dawać im szanse na tworzenie własnych inicjatyw.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

30Galeria zdjęć: Dzień Kobiet Wiejskich

Wielkie Otwarcie Domu Kultury z Filią Biblioteki w Wojciechach

Mieszkańcy Sołectwa Wojciechy mają prawdziwy powód do dumy, ponieważ 27 października w ich miejscowości, Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha, Prezes Zarządu Ochotniczej Staży Pożarnej w Wojciechach Pan Zdzisław Kosek i Sołtys Sołectwa Wojciechy Pan Andrzej Wierzbicki dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i tym samym otworzyli nowy rozdział tego 58-letniego budynku.
 
Dom Kultury z Filią Biblioteki przeszedł termomodernizację i wyposażony został w indywidualne źródło ciepła zero-emisyjnego. Ta ponad dwumilionowa inwestycja została sfinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Budynek rozbudowano o dodatkowe pomieszczenia oraz wzbogacono jego atrakcyjność o letnią scenę, którą zlokalizowano przy elewacji frontowej budynku.
Wydarzeniu zorganizowanym z okazji Wielkiego Otwarcia towarzyszyli włodarze Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha i Pani Jadwiga Bogdaniuk, radni Gminy Bartoszyce, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Sołectwa Wojciechy. Uroczystość rozpoczęła przemowa Wójta Gminy, w której poza informacjami dotyczącymi zakończonych na terenie Gminy Bartoszyce inwestycji na łączną kwotę ok. 80 mln złotych, pojawiły się także kwestie dotyczące przyszłych planów inwestycyjnych.
 
Włodarz gminy zaznaczył, że wszystkie projekty, te zrealizowane i planowane ilustrują zaradność i zaangażowanie władz lokalnych oraz pomyślną współpracę z mieszkańcami gminy, bez których wiele inwestycji nie byłoby możliwych. Budowanie solidnych relacji nie tylko na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, ale także na szczeblu rządowym, odegrało ogromną rolę w rozwoju regionu. Wójt gminy wyraził także zadowolenie z równego podziału środków na wszystkie sołectwa, które dają sołtysom możliwość inwestowania w potrzeby rozwojowe wsi. Jego marzeniem jest, aby życie mieszkańców Gminy Bartoszyce było coraz lepsze.
 
Dom Kultury w Wojciechach jest jednym z wielu tego przykładów, ponieważ dzięki temu miejscu, kulturalne życie lokalnej społeczności na nowo ożyje. To również wzór, który pokazuje, jak wymierne korzyści płyną z inwestowania ludzi, jak ważne jest realizowanie tych małych i dużych projektów z nimi i dla nich. Dlatego życząc im szczęścia i pomyślności w tym „nowym” miejscu Wójt gminy dokonał symbolicznego cięcia inauguracyjnego tortu, którym podzielił się nim ze wszystkimi gośćmi.
 
Po oficjalnej części nastąpiło przedstawienie lokalnych artystów, które tylko utwierdziło w przekonaniu, jak trafna była to inwestycja. Na scenie pojawiły się grupy taneczne z Osieki i Bezled, ludowy zespół taneczny SOKOLIKI z Sokolicy, wokalistka Aleksandra Socha z Wojciech, zespół śpiewaczy WOJCIESZANIE oraz zespół wokalny „TO MY” z Kromarek.
 
Wieczór zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich "KWADRAT", a wójt Gminy Bartoszyce wpisał się do kroniki Domu Kultury, rozpoczynając tym samym nowy rozdział działalności kulturalnej i społecznej w sołectwie Wojciechy.
 
Wielkie podziękowania naszej Telewizji Kablowej Bart-Sat Bartoszyce za uczestnictwo w tak ważnym, dla Gminy Bartoszyce, przedsięwzięciu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: Wielkie Otwarcie

Wójt Gminy Bartoszyce pasuje i wita pierwszoklasistów w szkołach i przedszkolu

Miesiąc październik to istotny okres dla wszystkich pracowników oświaty, a przede wszystkim dla pierwszoklasistów, przedszkolaków i ich rodziców ponieważ to właśnie w tym jesiennym miesiącu obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej oraz Ślubowania najmłodszych.
 
Jak co roku,z tej okazji wójt gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha odwiedził gminne placówki oświatowe dokonując pasowania i witając pierwszoklasistów i przedszkolaków.
 
W każdej placówce oświatowej uroczystość rozpoczynała się występem artystycznym pierwszaków, przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli. Dzieci celująco udowodniły, że zasługują na to, by zostać prawdziwymi uczniami i przedszkolakami ślubując swoją gotowość słowami przysięgi.
Entuzjazm rozbrzmiewający gromkimi brawami przypieczętował ten ważny krok w życiu uczniów i przedszkolaków.
 
Wójt Gminy Bartoszyce wyraził radość z możliwości spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy i zobaczenia ich zaangażowania i energii. Przekazał uczniom i przedszkolakom życzenia owocnej i radosnej nauki, twierdząc, że są w miejscu, w którym odkrywane są nowe światy, a przyjazna atmosfera daje początek przygodzie z edukacją.
 
Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha skorzystał również z okazji, aby uczcić Dzień Edukacji Narodowej przypominający o ważności roli nauczyciela i edukacji w społeczeństwie. Wójt Gminy Bartoszyce pogratulował dyrektorom, pedagogom oraz wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości i zaangażowania w wykonywaną pracę. Podkreslił istotę poświecenia i oddania w kształtowaniu młodego pokolenia.
 
Pasowanie na ucznia i przedszkolaka to niezwykle ważne wydarzenia, które pozostaną na długo w pamięci dzieci i ich rodzin.
 
Gmina Bartoszyce składa serdeczne gratulacje wszystkim pierwszoklasistom, przedszkolakom oraz wszystkim pedagogom życząc im jednocześnie owocnego i radosnego czasu w rozpoczętym roku szkolnym.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: Pasowanie na uczniów i przedszkolaków

Ogłoszenie

plan polowań zbiorowych  Koła Łowieckiego „Szarak” - Do pobrania w załącziku.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 78

Lokalizacja
Facebook Page Plugin