Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Oferta pracy w Centrum Kultury Gminy Bartoszyce

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Bartoszyce ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko:
Specjalista ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO PRACY NA STANOWISKU:
 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów z pakietu "Microsoft Office",
 5. dobra znajomość grafiki komputerowej i opracowywania materiałów graficznych (np. Gimp, Canva),
 6. dobra umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym i obróbki zdjęć,
 7. administrowanie stroną internetową,
 8. umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 9. umiejętność redagowania tekstów,
 10. znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego i Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 11. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 12. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 13. staranność i systematyczność w zakresie prowadzenia dokumentacji,
 14. łatwość nawiązywania kontaktów i kreatywność.
 
WYMAGANIA DODATKOWE:
 
 1. wykształcenie wyższe w kierunku marketingu, promocji, public relations, zarządzania projektami funduszy unijnych i krajowych,
 2. doświadczenie zawodowe w samodzielnym i skutecznym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, projektów i programów krajowych,
 3. znajomość zagadnień z zakresu promocji w mediach społecznościowych.
 
WYMAGANE DOKUMENTY, MIEJSCE I CZAS SKŁADANIA OFERT:
 
 1. CV oraz list motywacyjny - uzupełnione o oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). - prosimy dostarczyć drogą mailową (centrum@gmina-bartoszyce.pl) lub osobiście w siedzibie Centrum Kultury Gminy Bartoszyce (Bezledy 47) do dnia 26 października 2020 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: praca

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?